Strategi för rörligt innehåll

Brännland Iscider gör ett helt fantastiskt sött vin i sitt cideri i Vännäsby utanför Umeå. Electric har under flera år, tillsammans med Brännland Isciders byrå, producerat rörligt innehåll löpande. Ett långsiktigt arbete med rörligt innehåll för med sig många fördelar, exempelvis:

  • företaget bygger upp en publik i rörliga kanaler (sociala medier och Youtube), som förväntar sig kvalitetsinnehåll
  • det blir lättare att skapa rörligt innehåll då rutiner skapas och återanvändbart filmat material finns.
Andreas Sundgren intervjuar Facit Bar - Emil Åreng och Erik Andersson
Vid en inplanerad filmsession försöker vi göra så mycket relevant innehåll som det går.
Allt för att vara effektiva och få så mycket film vi kan att använda vid olika tillfällen.

Exempel på innehåll

Det video-innehåll vi har skapat åt Brännland Iscider har handlat om några strategiskt valda ämnen och teman. Men det har också funnits ett mått av testning för att se vad som fungerar. Några exempel:

  • Dokumentation av pågående projekt
  • Säsongsbetonade "berättelser" om vad som händer i företaget
  • Större nyheter
  • Filmer som förklarar dryckens sammanhang, hur man parar den med mat eller gör drinkar
  • Gästspel och cross-promotion med andra i branschen