Vårt uppdrag

Det norska företaget Fred Olsen Renewables levererar ren och hållbar elektricitet till Europa. Målet är att vara långsiktiga ägare till driftsatta vindparker. Och de lägger stor vikt vid dialog och goda relationer till alla intressenter. Därför finns det goda anledningar att berätta vad och hur man arbetar.

Electric dokumenterar idag pågående arbete i Högaliden i Västerbotten, men har också gjort flera andra filmer om hur företaget konstruerar, utvecklar och opererar sina vindparker.