Vad vi gjorde

Vi hjälpte Thoren Business School ta fram ett format för webb-TV där man för undrande niondeklassare berättade vad skolan står för. Elever och lärare hade själva också producerat egna inslag som sändes. Live intervjuades både tidigare och nuvarande elever och lärare samt många från näringslivet (som har en tydlig koppling till detta gymnasiet).

Vi satte upp en mobil studio i en av skolorna och sände sedan direkt.