Vårt uppdrag

Den 12 juli startades bygget formellt och 1,5 år senare stod det klart. En ny multi-hall, som funnits som tankar idéer under mer än 10 år, har byggts i Umeå och vi fick uppdraget att dokumentera det hela.

Vi har fyllt många hårddiskar i det här projektet - många moment, lång tid och många spännande händelser. Exempelvis var vintern 2020, när stommar restes och mycket grundjobb gjordes, väldigt snöig. Trots vissa umbäranden gick ändå bygget enligt plan och invigdes i december 2021.